fbpx

Kvietimas kreiptis dėl paramos investicijoms į miškininkystės technologijas (2020 m. II)

Paskubėkite! Iki gruodžio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas (2020 m. II)“.

Remiama veikla:
  • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
  • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
  • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.
  • Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Paramos suma – iki 100 000 Eur vienam projektui ir negali viršyti 200 000 Eur sumos 2014–2020 metų laikotarpiu.

Plačiau apie tai: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/investicijos-i-miskininkystes-technologijas-2020-m-ii/29386?tab=1

TV siužetas: https://youtu.be/EtBEN99E6qU